Cuprinsul operei „În Lumina Adevărului”

 
 
 
 ÎN LUMINA ADEVĂRULUI
 
MESAJUL GRAALULUI
 
de Abd-ru-shin
 
Cuprins
 
Opera „În Lumina Adevărului” – Mesajul Graalului – este compusă din 168 de conferinţe construite una pe baza celeilalte. Ediţia de faţă este versiunea finală a operei, pe care autorul a dat-o spre publicare. Această ediţie este numită şi „ediţia de ultimă mână”.
 
 
Volumul I:
 
 
Spre îndrumare!
 
1.     Ce căutaţi voi?
19.    A fost odată …!
2.     Strigătul după ajutor
20.    Erori
3.     Antihristul
21.    Cuvântul omenesc
4.     Moralitate
22.    Femeia postcreației
5.     Treziţi-vă!
23.    Supunere
6.     Tăcerea
24.    Lenevie a spiritului
7.     Înălţare
25.    Omul de pe pământ în faţa Dumnezeului său
8.     Cult
26.    Să fie trezit tot ceea ce este mort în  creaţie,
9.     Încremenire
         ca să se judece!
10.   Copilăresc
27.    Cartea Vieţii
11.   Castitate
28.    Împărăţia celor o mie de ani
12.   Primul pas
29.    Un cuvânt necesar
13.   Universul
30.    Marea Cometă
14.   Steaua Betleemului
31.    Învăţătorul lumii
15.   Lupta
32.    Străinul
16.   Ştiinţă spirituală modernă
33.    Salvare! Mântuire!
17.   Căi greşite
34.    Graiul Domnului
18.   Ce-i separă astăzi pe atâţia oameni de Lumină?
 
 
Volumul II:
 
 
 
1.      Responsabilitate
41.    Spirit
2.      Destin
42.    Dezvoltarea creaţiei
3.      Facerea omului
43.    Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău!
4.      Omul în creaţie
44.    Imaculata concepţie şi naşterea Fiului lui Dumnezeu
5.      Păcat ereditar
45.    Răstignirea Fiului lui Dumnezeu şi Cina cea de taină
6.      Dumnezeu
46.    Coboară de pe cruce!
7.      Vocea interioară
47.    Acesta este trupul meu! Acesta este sângele meu!
8.      Religia iubirii
48.    Învierea corpului pământesc al lui Hristos
9.      Mântuitorul
49.    Înţelegerea omenească şi Voinţa lui Dumnezeu în         
10.    Misterul naşterii
         legea efectului reciproc
11.    Este de recomandat instruirea ocultă?
50.    Fiul Omului
12.    Spiritism
51.    Forţa sexuală şi însemnătatea ei pentru înălţarea 
13.    Legat de pământ
         spirituală
14.    Este abstinenţa sexuală spiritual favorizatoare?
52.    Eu sunt Învierea şi Viaţa, nimeni nu ajunge la Tatăl 
15.    Forme de gând
         decât prin mine!
16.    Veghează şi roagă-te!
53.    Materialitate grosieră, materialitate fină, radiaţii,      
17.    Căsătoria
         spaţiu şi timp
18.    Dreptul copilului faţă de părinţi
54.    Eroarea clarviziunii
19.    Rugăciunea
55.    Tipuri de clarviziune
20.    Tatăl Nostru
56.    În împărăţia demonilor şi a fantomelor
21.    Venerarea lui Dumnezeu
57.    Iniţiere ocultă, alimentaţie cu carne sau vegetariană
22.    Omul şi voinţa sa liberă
58.    Magnetism terapeutic
23.    Oameni ideali
59.    Trăiţi prezentul!
24.    Aruncaţi asupra lui toată vina!
60.    Ce trebuie să facă omul pentru a putea intra în  
25.    Crima hipnozei
         Împărăţia lui Dumnezeu?
26.    Astrologie
61.    Tu vezi paiul din ochiul fratelui tău, dar nu observi bârna 
27.    Simbolică în destinul uman
         din ochiul tău!
28.    Credinţă
62.    Lupta în natură
29.    Bunuri pământeşti
63.    Revărsarea Sfântului Duh
30.    Moartea
64.    Sex
31.    Decedat
65.    Poate constitui vârsta un obstacol pentru înălţarea 
32.    Minuni
         spirituală?
33.    Botezul
66.    Tată, iartă-i; că nu ştiu ce fac!
34.    Sfântul Graal
67.    Zei – Olimp – Walhalla
35.    Misterul Lucifer
68.    Creatura om
36.    Regiunile întunericului şi osânda
71.    Viaţa
37.    Regiunile Luminii şi paradisul
 
38.    Evenimente cosmice
39.    Diferenţa de origine dintre om şi animal
 
40.    Separarea dintre omenire şi ştiinţă
 
Volumul III:
 
 
 
1.     În ţinutul crepusculului
31.    Fire de lumină deasupra voastră!
2.     Meditativi
32.    Regina primordială
3.     Martiri voluntari, fanatici religioşi
33.    Ciclul radiaţiilor
4.     Slujitori ai lui Dumnezeu
34.    Evitaţi fariseii!
5.     Instinctul animalelor
35.    Posedat
6.     Sărutul prietenesc
36.    Cereţi şi vi se va da!
7.     Unealta deformată
37.    Recunoştinţă
8.     Copilul
38.    Să fie Lumină!
9.     Menirea feminităţii umane
39.    Asubstanţiat
10.   Omniprezenţă
40.    Crăciun
11.    Hristos a spus …!
41.    Nu cădeţi în ispită!
12.    Legea mişcării în creaţie
42.    Conceptul de familie
13.    Corpul pământesc
43.    Căminul intim
14.    Misterul sângelui
44.    Credincioşi din obişnuinţă
15.    Temperamentul
45.    Vezi ce îţi foloseşte!
16.    Vezi, omule, cum trebuie să peregrinezi prin 
46.    Atotînţelepciune
         această creaţie, pentru ca firele destinului să nu-ţi 
47.    Sexul slab
         împiedice înălţarea, ci să o favorizeze!
48.    Puntea distrusă
17.    O lege nouă
49.    Păzitoarea flăcării
18.    Datorie şi fidelitate
50.    Privire de ansamblu asupra creaţiei
19.    Frumuseţea popoarelor
51.    Suflet
20.    S-a sfârşit!
52.    Natură
21.    La graniţa materiei grosiere
53.    Germeni spirituali
22.    Recunoaşterea lui Dumnezeu
54.    Germeni substanţiaţi
23.    Numele
55.    Cercul substanţialităţii
24.    Substanţialitatea
56.    Planurile primordial-spirituale I
25.    Micile fiinţe substanţiate
57.    Planurile primordial-spirituale II
26.    În atelierul material-grosier
58.    Planurile primordial-spirituale III
         al fiinţelor substanţiate
59.    Planurile primordial-spirituale IV
27.    Un suflet pribegeşte …
60.    Planurile primordial-spirituale V
28.    Femeie şi bărbat
61.    Planurile primordial-spirituale VI
29.    Suflete deformate
62.    Planurile primordial-spirituale VII
30.    Călăuza spirituală a omului
63.    Epilog: Cum trebuie primit Mesajul