Gânduri despre Mesajul Graalului

GÂNDURI DESPRE MESAJUL GRAALULUI

În continuare veţi găsi o serie de articole despre câteva enunţuri fundamentale ale operei „În Lumina Adevărului”. Articolele conţin idei şi concluzii personale ale autorului respectiv, care pot oferi cititorului interesat un imbold spre a se ocupa el însuşi mai amănunţit de sistemul de gândire din Mesajul Graalului, ca, în cele din urmă, să-şi formeze singur propria părere.

 

Opera „În Lumina Adevărului” oferă răspuns la întrebările neclarificate.
Rezultă din aceasta, pentru cititor, o modificare a formării propriei concepţii?

 

Pentru unii oameni, opera „În Lumina Adevărului” a devenit lumină şi toiag în desfăşurarea vieţii pământeşti.
Prin ce recunoaştere personală este explicat acest lucru?

 

„Să fie trezit tot ceea ce este mort în creaţie, ca să se judece!”

 

„Drumul spre Dumnezeu uneşte lumea aceasta cu lumea de dincolo”