Abd-ru-shin

Abd-ru-shin

ABD-RU-SHIN

AUTORUL OPEREI
„ÎN LUMINA ADEVĂRULUI”,
MESAJUL GRAALULUI

Mulţi dintre cei care citesc cărţi au dorinţa de a afla detalii despre autorul unei anumite cărţi. Adesea, la baza acestei dorinţe se află gândul de a putea trage concluzii despre cartea respectivă din descrierile carierei unui autor, pentru a primi astfel un ajutor în ceea ce priveşte decizia de a cumpăra sau citi cartea.

În opera „În Lumina Adevărului” – Mesajul Graalului –, Abd-ru-shin face afirmaţia:

„Orice om liber în interior va aprecia mereu un lucru sau o învăţătură după ceea ce aduce, nu după cine o aduce. … Aurul este aur, indiferent dacă îl ţine în mână un prinţ sau un cerşetor.”

Aceste cuvinte, a căror corectitudine este incontestabilă, lămuresc cât de limitat se arată un cititor actual dacă se lasă călăuzit doar de descrierile carierei unui autor. O carte care se numeşte „În Lumina Adevărului – Mesajul Graalului” şi care vrea să ofere o explicaţie cu privire la adevăratul sens al vieţii omeneşti cere, în mod special, o evaluare neutră, fără cercetarea autorului. După ce ia cunoştinţă despre enunţurile pe care autorul le face în opera sa, cititorul este liber apoi să-l clasifice şi pe autor prin opera sa.

Cercetarea Adevărului presupune mereu din partea cititorului şi o deschidere şi o vedere clară. Multe experienţe ne-au învăţat pe noi, oamenii, că există totuşi mai multe lucruri decât putem înţelege cu noţiunile noastre de spaţiu şi timp. De acestea ţine şi trăirea unei presimţiri subite, înălţătoare, sau a unei acţiuni de călăuzire care s-a încrucişat cu drumul vieţii noastre.

Dorinţa principală a lui Abd-ru-shin a fost de a oferi opera sa, „În Lumina Adevărului – Mesajul Graalului”, ca indicator de drum, oamenilor deschişi pentru aceasta. Privind retrospectiv asupra acestei dorinţe, sunt de observat etapele individuale ale vieţii lui Abd-ru-shin, aşa cum se poate citi în următoarea descriere.

Abd-ru-shin a văzut lumina lumii pământeşti la 18 aprilie 1875, ca Oskar Ernst Bernhardt. Locul natal, Bischofswerda, aflat în apropiere de Dresda, în Germania, a rămas pentru el locul copilăriei sale, precum şi al instruirii sale şcolare şi profesionale. După aceea, a părăsit ocrotirea iubitoare a casei părinteşti şi s-a dedicat învăţării profesiei de comerciant. Activitatea comercială i-a permis să întreprindă călătorii în diferite ţări ale Europei, precum şi ale Americii de Nord. El a început să prelucreze literar trăirile şi impresiile acestor călătorii, precum şi experienţele personale din convieţuirea cu semenii. În acest mod, şi-a legat profesia comercială de înclinaţia mereu crescândă de a-şi exprima gândurile ca scriitor.

În anul 1921 s-a trezit în Oskar Ernst Bernhardt conştiinţa referitoare la Abd-ru-shin şi la misiunea lui pe acest pământ. Odată cu conştientizarea acestui fapt, care l-a legat de Abd-ru-shin, el şi-a încheiat activitatea comercială, pentru a se putea îndrepta complet către domeniul de activitate al lui Abd-ru-shin.

Aproape doi ani mai târziu – 1923 – Oskar Ernst Bernhardt a publicat, sub numele „Abdruschin”, primele expuneri care chemau omenirea la trezire spirituală. La început, aceste expuneri au fost legate în broşuri intitulate „Revista Graalului”. În cursul anului 1926 a apărut o culegere a acestor expuneri în format de carte, cu titlul „În Lumina Adevărului – Noul Mesaj al Graalului – de Abdruschin”. În ediţiile ulterioare s-a renunţat la acest „nou” cu referire la „Mesajul Graalului”, aşa încât, din 1931, acesta s-a numit doar „Mesajul Graalului”. Şi ortografierea numelui autorului s-a schimbat în aceste ediţii. Începând din anul 1937 a fost folosită în operele tipărite valabile pentru viitor ortografierea „Abd-ru-shin”.

Pe lângă publicarea „Revistei Graalului” şi a „Mesajului Graalului”, Abd-ru-shin a ţinut la început şi conferinţe publice, pentru a explica semenilor ideile sale. Ca urmare a numărului mare de expuneri, spre a căror scriere Abd-ru-shin s-a văzut îndemnat din ce în ce mai mult, a renunţat totuşi la alte conferinţe publice. În cazul multora dintre cititorii săi, articolele lui Abd-ru-shin au determinat o deschidere spirituală interioară, care s-a făcut simţită şi în multe domenii ale vieţii.

În Abd-ru-shin a devenit tot mai puternic imboldul de a căuta punctul de ancorare pământească destinat pentru Mesajul din Graal. Ghidat de o călăuzire interioară, el a început să caute acest loc. Ca în toate lucrurile care rezultă dintr-o călăuzire non-materială, şi aici a fost nevoie de un indiciu pământesc corespunzător pentru a găsi ceea ce căuta. În 1928, prin intermediul unui anunţ, în care era oferită spre vânzare o casă în izolata lume montană din Tirolul de Nord (Austria), Abd-ru-shin a recunoscut locul căutat.

Articolele lui Abd-ru-shin, care explică sensul vieţii într-o manieră clară, obiectivă şi ideatic inteligibilă, conduc spre o presimţire a lui Dumnezeu pe care omenirea nu a cunoscut-o până acum. Fundamentul pentru ea este recunoaşterea şi respectarea legilor naturii şi ale creaţiei, care sunt expresia vizibilă a Voinţei lui Dumnezeu.

Drept mulţumire pentru recunoaşterea în stare de a schimba viaţa de până atunci s-a format ulterior şi dorinţa stăruitoare de a-l onora pe Creator într-o manieră potrivită şi de a exprima înaintea lui această recunoştinţă. Pentru acest scop, Abd-ru-shin a creat posibilitatea desfăşurării ceasurilor de contemplare – şi, într-o formă mai elevată – a Sărbătorilor Graal. Sărbătorile Graal, care devin pentru mulţi oameni deschişi spiritual o experimentare conştientă a îndurării divine, constituie şi astăzi marile puncte culminante din cursul anului pentru asemenea cititori ai Mesajului Graalului.

Cea mai mare străduinţă a lui Abd-ru-shin în ceea ce îi priveşte pe semeni a fost aceea de a-i mişca prin articolele sale spre o viaţă mai conştientă şi mai liberă. Fiecare om ar trebui să recunoască faptul că doar el este răspunzător pentru viaţa sa şi, mai mult, pentru întreaga sa existenţă spirituală. De aici şi apelul lui Abd-ru-shin pentru distanţarea de toate constrângerile şi limitările existente până atunci, pentru trăirea conştientă a propriei vieţi. Indicaţia că nu este nevoie de nicio organizaţie pământească între om şi Creator nu a fost auzită cu plăcere de conducătorii bisericeşti şi a cauzat o ostilitate considerabilă faţă de Abd-ru-shin.

Nici deţinătorilor puterii politice nu le-a fost pe plac chemarea lui Abd-ru-shin la gândire independentă şi la examinare obiectivă, care conduc oamenii în afara influenţei opiniilor preconcepute. Astfel, în 1936, vânzarea operei „În Lumina Adevărului” – Mesajul Graalului a fost interzisă în Germania naţional-socialistă, iar editura existentă în München pentru tipărirea acestei lucrări a trebuit să fie închisă. Atunci când, în martie 1938, Austria a fost anexată la Reichul german, aceasta a adus sfârşitul pentru Abd-ru-shin şi pentru opera lui. Abd-ru-shin a fost arestat de naţional-socialişti şi închis la Innsbruck. Însă învinuirile şi acuzaţiile care duseseră la încarcerare s-au dovedit până la urmă necorespunzătoare adevărului, ceea ce a dus la eliberarea lui Abd-ru-shin. Cu toate acestea, atât Aşezământul Graalului de pe Vomperberg, care se formase în jurul locuinţei lui Abd-ru-shin, precum şi întreaga sa avere personală, la fel ca şi cea a familiei sale, au fost confiscate şi transferate statului austriac. Abd-ru-shin şi familia sa au trebuit să părăsească Austria şi au primit domiciliu forţat în estul Germaniei. De asemenea, toţi ceilalţi locuitori au fost expulzaţi din Aşezământul Graalului. Printr-un ordin de constrângere din partea deţinătorilor puterii naţional-socialiste, au fost interzise atât distribuirea operei lui Abd-ru-shin, cât şi contactul personal cu Abd-ru-shin.

Mesajul din Graal al lui Abd-ru-shin ajunsese la foarte mulţi cititori din diferite ţări şi produsese, în cazul acestora, o schimbare a vieţii cotidiene. Viaţa şi trăirile lor au devenit mai conştiente, ceea ce a dus la o recunoaştere mai profundă a valorilor umane autentice. De asemenea, perceperea mai puternică a călăuzirii spirituale i-a ajutat pe aceşti oameni să suporte anii grei şi fatali ai celui de-al Doilea Război Mondial.

Expunerile scrise de Abd-ru-shin în perioada dintre 1923 şi 1937 au fost publicate atât sub forma unor variate scrieri sau ediţii de carte, precum „Revista Graalului”, „În Lumina Adevărului – Mesajul Graalului”, „Ecouri la Mesajul Graalului”, cât şi sub formă de conferinţe individuale.

Experienţele bogate dobândite cu ocazia acestor diferite posibilităţi de publicare, precum şi trăirile sale cu cititorii Mesajului său al Graalului, l-au determinat pe Abd-ru-shin să-şi ordoneze expunerile într-o nouă ediţie. În anii 1939 şi 1940, el a creat un manuscris pentru forma viitoare a actualei opere „În Lumina Adevărului – Mesajul Graalului”. Aceasta urma să ajungă la cititori împărţită în trei volume. Prima tipărire a acestei ediţii, care făcea din nou opera accesibilă cititorilor, a avut loc abia în anul 1949.

Ca Abd-ru-shin, Oskar Ernst Bernhardt a adus omenirii Mesajul din Graal. Ajutorul pe care, dincolo de aceasta, Abd-ru-shin l-a adus ca sacrificiu omenirii, nu a fost recunoscut de către aceasta în deplina sa amploare. Conştientizând acest lucru, Abd-ru-shin s-a desprins de corpul său pământesc la 6 decembrie 1941. Înmormântarea trupului său muritor a avut loc atunci în cimitirul din oraşul său natal, în Bischofswerda.

În anul 1945, după sfârşitul războiului, văduva lui Abd-ru-shin, doamna Maria Bernhardt, a putut să se întoarcă în Aşezământul Graalului. Exproprierea bunurilor a fost anulată, iar doamna Maria Bernhardt a devenit proprietara Aşezământului Graalului de pe Vomperberg.

În vara lui 1949, prin mari eforturi, a fost posibilă transportarea rămăşiţelor pământeşti ale lui Abd-ru-shin din Bischofswerda în Aşezământul Graalului Vomperberg. Pentru aceasta a fost ridicat un monument sub forma unei piramide, în a cărei criptă a fost înmormântat din nou trupul pământesc al lui Abd-ru-shin.

Abd-ru-shin a fost un strict oponent al oricărei dogme, precum şi al oricărui sectarism. De asemenea, el s-a opus cu hotărâre şi oricărei forme de cult al personalităţii. Pentru el a contat doar faptul că a trăit ceea ce a mijlocit cititorilor în opera sa, „În Lumina Adevărului” – Mesajul Graalului.

înapoi, sus