Întrebări şi răspunsuri

 
 
ABD-RU-SHIN
 

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

1924-1937

 
 
 

Această carte conţine o culegere de articole pe diferite teme, pe care Abd-ru-shin le-a scris în perioada dintre anii 1924-1937, ca răspunsuri la întrebările cititorilor operei sale „În Lumina Adevărului”.

 

Prefaţa autorului:

Primesc adesea scrisori de recunoştinţă sinceră, care îmi produc multă bucurie. Totuşi, căutătorul serios, care, prin intermediul conferinţelor, a devenit unul care a găsit, poate să mulţumească pentru aceasta doar lui Dumnezeu însuşi. Chiar dacă eu am putut fi mijlocitor, darul nu este de la mine. Eu nu sunt nimic fără Dumnezeu şi nu aş putea da nimic fără el.

Aş dori să dau doar următorul exemplu: când unui om i se aduce un dar prin intermediul unui slujitor, acesta nu-i mulţumeşte slujitorului, ci doar aceluia care i l-a oferit. Nici aici nu este altfel. Dacă mie mi se permite să extrag din surse care altora le sunt închise, atunci fireşte că eu am cel mai întemeiat motiv să mulţumesc Celui care îmi îngăduie acest lucru!  

 

Extras din “Întrebări şi răspunsuri”:
 
ÎNTREBARE: Ce este îndurarea şi cum se raportează la dreptate?
 
RĂSPUNS: În sens omenesc, îndurarea este un act arbitrar, însă nu în sensul divin. Îndurarea lui Dumnezeu odihneşte în legile auto-active ale creaţiei, care poartă voinţa lui Dumnezeu, ce este în acelaşi timp şi dreptate. În dreptatea lor, ele oferă spiritelor umane decăzute posibilitatea de a se înălţa din nou prin răscumpărare. 
Aceste efecte ale legilor automate ale lui Dumnezeu în creaţie poartă dreptate şi iubire în ele şi sunt în acelaşi timp şi îndurarea pe care Dumnezeu o oferă oamenilor.