În Lumina Adevărului

 
 
 
„ÎN LUMINA ADEVĂRULUI”
 
MESAJUL GRAALULUI
 
de Abd-ru-shin

 

Opera lui Abd-ru-shin, „În Lumina Adevărului” – Mesajul Graalului –, mijloceşte cititorului o privire de ansamblu asupra activităţii legilor naturii şi ale creaţiei. Într-o manieră inteligibilă, autorul descrie activitatea diferitelor legi, care sunt întreţesute una în alta până în cele mai fine ramificaţii. Ca un exemplu, efectul unei seminţe de grâu, care aduce o recoltă multiplă de grâu, urmează o cale absolut legică. Însă acest principiu al naturii nu se limitează doar la lumea plantelor, ci efectele legice îl ating şi pe om, ca o consecinţă a gândurilor şi faptelor generate de el. Omul culege un multiplu al seminţei care iese din voinţa sa. O asemenea recoltă îi poate aduce atunci bucurie sau, de asemenea, suferinţă. Gândul că personalitatea unui om se limitează în această privinţă doar la o singură viaţă pământească trebuie însă lărgit, întrucât fiinţa umană este un călător care a locuit pe această planetă Pământ, ca om, în mai multe întrupări succesive. Aşadar, ceea ce s-a întâmplat deja pe Pământ în trecutul îndepărtat a fost lucrarea noastră, a oamenilor de astăzi, căci noi am fost pe atunci deopotrivă implicaţi în aceste epoci, în încarnările anterioare.
 
Temele pe care Abd-ru-shin le lămureşte în lucrarea sa cuprind sensul vieţii şi misiunea pe care omul trebuie să o împlinească pe acest Pământ. Mai mult, este explicată deosebirea dintre natura bărbatului şi a femeii, în care tot ceea ce este feminin îşi găseşte în mod particular expresia într-o manieră mai fină, care năzuieşte spre Lumină.
 
Dacă urmăreşte descrierile lui Abd-ru-shin cu un spirit deschis, cititorul ajunge la un fundament pentru capacitatea de percepere a ceea ce diferitele culturi de pe acest Pământ desemnează ca „Dumnezeu”. Dumnezeu, ca Creator al tuturor lucrurilor, devine cu adevărat perceptibil în creaţia sa doar pentru acei oameni care se încadrează necondiţionat în această creaţie şi în legile care activează în ea. În această privinţă nu poate exista nicio separaţie între credinţă şi ştiinţă, întrucât ambele au aceeaşi origine şi cer, pentru înţelegerea lor, o examinare obiectivă, care poate avea loc numai în absenţa oricărui fel de constrângere.