Citate din Mesajul Graalului

CITATE DIN MESAJUL GRAALULUI

 

„Prin cuvintele mele, vă conduc spre Dumnezeu şi, de asemenea, spre Iisus!”

 

„…. Doresc să umplu lacunele care au rămas până acum fără răspuns în sufletele oamenilor şi care nu-i dau pace niciunui gânditor serios, dacă el caută cu sinceritate Adevărul.”

 

„De asemenea, Dumnezeu vorbeşte prin creaţie şi îşi arată clar Voinţa. Este de datoria omului să recunoască această voinţă. Şi Fiul lui Dumnezeu a arătat în cuvintele sale sfinte calea corectă pentru aceasta, deoarece oamenii nu se străduiseră să o urmeze, iar astfel se încurcau mereu, tot mai mult, în legile autoactive ale creaţiei.

Această ţesătură de nedeformat a creaţiei a trebuit ca, prin necunoaştere şi folosire greşită, să-i nimicească cu timpul pe oameni, în timp ce ea ar înălţa mult omenirea, dacă aceasta ar trăi corect, conform Voinţei lui Dumnezeu.

Pentru oameni, răsplata şi pedeapsa se găsesc în ţesătura creaţiei, ce este condusă în mod necontenit şi constant de însăşi Voinţa lui Dumnezeu. În aceasta se găseşte şi condamnarea sau mântuirea! Este ceva neîndurător şi drept, mereu obiectiv, fără nimic arbitrar.

În aceasta se găseşte măreţia nespusă a lui Dumnezeu, Iubirea şi Dreptatea sa. Aşadar, în Opera sa, pe care a lăsat-o în grija oamenilor, alături de multe alte făpturi, drept cămin şi patrie.

A venit acum timpul ca oamenii să ajungă la această cunoaştere, pentru ca, în convingere deplină, să-şi dea seama de activitatea lui Dumnezeu, ce capătă expresie în Opera sa!

Atunci, fiecare om al pământului va sta cu totul de nezdruncinat, aici pe pământ, cu cea mai plină de bucurie dorinţă de a munci, ridicându-şi privirea spre Dumnezeu în cea mai mare recunoştinţă, întrucât recunoaşterea îl leagă pentru totdeauna prin cunoaştere! Pentru a mijloci oamenilor o asemenea cunoaştere, care le dă o convingere clară şi uşor de înţeles în privinţa activităţii lui Dumnezeu în Dreptatea şi Iubirea sa, eu am scris lucrarea „În Lumina Adevărului”, care nu lasă nicio lacună, conţine în sine răspuns la orice întrebare şi aduce oamenilor claritate asupra minunatelor căi ale creaţiei, ce sunt urmate de mulţi slujitori ai Voinţei sale.

 

Sfânt însă este numai Dumnezeu!”

 

Abd-ru-shin

 

 

                                                             înapoi la „Gânduri despre Mesajul Graalului”