Cele zece porunci

 

CELE ZECE PORUNCI ALE LUI DUMNEZEU – TATĂL NOSTRU

explicate oamenilor de Abd-ru-shin

 

Cartea Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu şi Tatăl Nostru – explicate oamenilor de Abd-rushin a apărut pentru prima dată în toamna lui 1929. Cu explicaţiile sale, care au ca bază cunoaşterea despre acţiunea legilor creaţiei, mijlocită de el în Mesajul Graalului, Abd-ru-shin deschide oamenilor timpului actual un nou acces către înţelegerea acestor vechi tradiţii, cărora le este conferită încă şi astăzi o mare însemnătate în gândirea religioasă. Cititorul deschis recunoaşte astfel ce ajutor concret şi nepreţuit conţin aceste texte pentru el, atâta timp cât se străduieşte să recunoască intenţia cu care ele au fost date omenirii.

 

Abd-ru-shin a scris în Cele Zece Porunci:

 

„Cine îşi dă osteneala să resimtă intuitiv o Poruncă. Orice om care gândeşte serios ar putea şi ar trebui să se îngrozească atunci când vede cât de superficial obişnuiesc copiii şi adulţii să trateze Poruncile Dumnezeului lor.
 
La şcoală, Poruncile sunt învăţate şi discutate superficial. Omul este bucuros dacă a înţeles textul şi dacă este întrucâtva capabil să dea lămuriri pe această temă, atâta timp cât riscă să fie întrebat despre aceasta. Ieşind apoi din şcoală şi intrând în viaţa profesională, este uitat curând şi textul şi, odată cu acesta, şi sensul. Cea mai bună dovadă pentru faptul că pe el nu l-a interesat în realitate absolut deloc ceea ce pretinde Domnul şi Dumnezeul său de la el.

Însă el nici măcar nu pretinde ceva cu acestea, ci cu iubire tuturor oamenilor ceea de ce ei au urgent nevoie! Desigur, din Lumină s-a remarcat cât de mult s-au rătăcit oamenii. Aşadar, ca un educator, Dumnezeu le-a arătat cu fidelitate calea ce îi conduce către existenţa veşnică din împărăţia luminoasă a spiritului, deci către fericirea lor, în timp ce nerespectarea acestei căi trebuie să ducă la nefericirea şi pieirea oamenilor!

Tocmai de aceea nu este de fapt corect să se vorbească despre Porunci. Ele sunt mai degrabă sfaturi foarte bine intenţionate care arată calea corectă prin materialitatea pe care spiritele umane au vrut, din dorinţă proprie, să o cunoască.”

(din capitolul: Porunca a treia)

„Vedeţi că toate Poruncile sunt doar cei mai buni prieteni pentru oameni, date spre a-i feri cu fidelitate de rău şi de suferinţă! De aceea, iubiţi-le şi respectaţi-le ca pe o comoară care, dacă o păziţi, vă aduce numai bucurie! -”

(din capitolul: Porunca a cincea)

 

CUPRINS:
 

  PORUNCA ÎNTÂI:
 

PORUNCA A ŞAPTEA:

 
Să nu furi!
  Să nu ai alţi dumnezei în afară de mine!  
 
 

PORUNCA A DOUA:

 

PORUNCA A OPTA:

 
Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău!
 
Să nu depui mărturie mincinoasă împotriva 
aproapelui tău!
 
 

PORUNCA A TREIA:

PORUNCA A NOUA:
 
Să sfinţeşti ziua de sărbătoare!
Să nu pofteşti femeia aproapelui tău!
 
 

PORUNCA A PATRA:

PORUNCA A ZECEA:
 
Să cinsteşti tatăl şi mama!
Să nu pofteşti casa aproapelui tău, gospodăria lui,
animalele lui şi nimic din ce este al lui!
 
 

PORUNCA A CINCEA:

 
 
Să nu ucizi!
 
 
 

PORUNCA A ŞASEA:

 
 
Să nu comiţi adulter!
TATĂL NOSTRU
 
 

înapoi, sus