Articol 1

 
 
 
OPERA „ÎN LUMINA ADEVĂRULUI”
 OFERĂ RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE NECLARIFICATE.
 
REZULTĂ DIN ACEASTA, PENTRU CITITOR, 
O MODIFICARE A FORMĂRII PROPRIEI CONCEPŢII?

 

Deja titlul „În Lumina Adevărului” dă naştere aşteptării unor răspunsuri care, aducând claritate, îmbogăţesc modul actual de gândire.

Ca în multe altele, şi aici trebuie însă ca cititorul să recunoască şi să admită ca atare răspunsurile date. Autorul operei „În Lumina Adevărului” îşi înfăţişează afirmaţiile, conform titlului, într-o formă deschisă şi uşor de înţeles. El reia, cu mare grijă, întrebările de bază existente cu privire la viaţă, precum şi efectele legate de acestea, dezlegându-le.

Autorul îşi foloseşte cunoaşterea în stilul său care îl distinge, pentru a ordona ariile tematice alese şi a le face prin aceasta inteligibile. Doar pe măsură ce el luminează toate detaliile, pot fi recunoscute cauzele şi, respectiv, autorii acestora, fapt prin care, cu ocazia concluziilor, pot fi pătrunse chiar şi întrebările dominante ale vieţii.

Toate temele cuprinse în opera „În Lumina Adevărului” sunt tratate cu obiectivitate trăită. Numai în această formă şi în acest fel se poate desfăşura în întregime conţinutul de adevăr şi tot prin aceasta devine inteligibil pentru cititor.

Opera „În Lumina Adevărului” este o dezvăluire a originilor întregii existenţe, precum şi a tot ceea ce s-a dezvoltat, ca rezultat, din acestea. Cititorul are nevoie de toată determinarea şi dedicarea sa pentru înţelegerea acestor dezvăluiri, pentru a putea cuprinde obiectiv explicaţiile cu gândurile proprii. Aici trebuie păstrată ordinea dată a diferitelor teme, întrucât prin această orânduire autorul face posibil cititorului cel mai bun acces la concluzii.

Viaţa însăşi se arată ca o creaţie mare şi complexă. Pentru a explica aceasta în cuvinte şi pentru a-l conduce în acest mod pe cititor la o înţelegere, autorul a ales numeroase teme pe care le-a luminat „În Lumina Adevărului”.

Mulţi oameni de pe această planetă „Pământ” năzuiesc mai ales să dobândească o viaţă lipsită de griji, cu multe plăceri pământeşti, şi privesc tot restul ca fiind neesenţial. Astfel de oameni consideră de cele mai multe ori chiar naşterea drept începutul, iar moartea corpului drept sfârşitul vieţii.

Dimpotrivă, alţii simt în acest timp răsărind şi pornind din ei o dorinţă care nu poate fi liniştită prin lucruri pământeşti şi care este expresia unei aptitudini înnăscute a omului, care îl face să pună întrebări asupra sensului vieţii. Aceasta poate în cazul lui să conducă la o idee despre naşterea din nou, respectiv la reîncarnare, ceea ce îi dă speranţa într-o viaţă după moartea pământească.

În opera „În Lumina Adevărului” este luminată şi această temă. Explicaţiile cu privire la aceasta nu se limitează la o singură viaţă a omului, ci este descrisă o imagine cosmică, în care o viaţă pământească reprezintă, ce-i drept, o perioadă importantă a trăirii şi, prin aceasta, a maturizării, însă care, în raport cu întreaga existenţă umană, este de privit doar ca o scurtă şedere. Totuşi, unei astfel de şederi – şi anume vieţii pământeşti – trebuie să-i fie consacrat cel mai mare angajament, întrucât rezultatul unei vieţi pământeşti determină şi direcţia căii vieţii după moartea pământească.

Moartea pământească priveşte numai corpul pământesc al omului, nu însă fiinţa sa omenească personală. Pe pământ, corpul uman este însufleţit de personalitatea omenească şi folosit de aceasta. Începutul pentru aceasta este încarnarea în corpul care se formează în pântecele matern. Moartea corpului aduce obligativitatea dezlegării personalităţii omeneşti de corpul folosit până atunci.

Autorul explică aceste procese şi multe altele din existenţa umană într-un mod cuprinzător şi clar. Descrierile sale reprezintă, pentru toţi oamenii deschişi în această privinţă, un răspuns la întrebările rămase până acum fără răspuns.

Prin opera „În Lumina Adevărului” se deschide pentru cititor o vedere uşor de înţeles asupra minunatei opere a creaţiei, din care face parte şi Pământul nostru.

Învăţând şi acumulând experienţe, omul îşi formează viaţa pământească. Tot ceea ce îl impresionează, ceea ce îşi doreşte şi formează în gânduri sau, de asemenea, ceea ce lasă să devină faptă săvârşită, îl influenţează şi contribuie în acest mod la formarea personalităţii sale.

Cititorii operei „În Lumina Adevărului” care urmăresc în mod deschis explicaţiile îşi includ recunoaşterile găsite acolo în gândurile, discuţiile şi, de asemenea, în deciziile lor. Privite din acest punct de vedere, afirmaţiile din opera „În Lumina Adevărului” modifică formarea concepţiilor unui cititor.

Opera „În Lumina Adevărului” dezvăluie fără menajamente lucrurile dezvoltate greşit la noi, oamenii; ea arată însă şi căile prin care aceste lucruri dezvoltate greşit pot fi corectate şi eliminate.

Edificarea, înnobilarea şi orientarea înţeleaptă către adevărata şi înalta omenie constituie orientarea principală a operei „În Lumina Adevărului”. O modificare a concepţiilor existente până acum, care este provocată prin lectura operei „În Lumina Adevărului”, poate fi bună atât pentru cititorul individual, cât şi pentru întreaga omenire.

Cât de mare însemnătate are libertatea interioară a unui om pentru perceperea şi formarea conştientă a căii vieţii sale este descris în detaliu în opera „În Lumina Adevărului”. Numai omul liber în interior este stăpân peste sine însuşi. Pentru a atinge aceasta, omul individual trebuie să întâmpine cu deschidere şi cu vioiciune toate întrebările vieţii şi toate evenimentele care îl ating. Un om liber în interior stă ca personalitate independentă. El nu are nevoie de semeni ca scut, în spatele căruia să-şi satisfacă dorinţele. Un om liber în interior îşi ia întotdeauna deciziile pentru sine însuşi. El primeşte opiniile şi punctele de vedere ce îi sunt oferite, însă foloseşte din acestea numai ceea ce, după o verificare proprie, găseşte drept bun şi corect.

Opera „În Lumina Adevărului” trebuie să fie înţeleasă şi verificată personal de către individ. Dacă acest lucru este îndeplinit, atunci respectivul nu poate avea pentru sine decât câştig, întrucât aceasta îl ajută pe cititor să devină liber în interior.

Opera „În Lumina Adevărului” se vrea înţeleasă, câştigată prin eforturi. Numai tratând conţinutul în acest fel, i se fac accesibile cititorului cuprinzătoarele explicaţii.

Explicaţiile se întind şi asupra domeniului credinţei, care s-a format din diferite tradiţii religioase. Obiectiv şi, în acelaşi timp, plin de iubire, sunt expuse „În Lumina Adevărului” originile tradiţiilor şi astfel este pus în lumina corectă conţinutul lor de adevăr. Şi acest lucru serveşte eliberării interioare a omului şi conduce, dincolo de aceasta, la posibilitatea recunoaşterii şi a înţelegerii creaţiei şi a Creatorului ei.

Orice modificare a unei concepţii existente până acum – determinată de lectura operei „În Lumina Adevărului” – serveşte unei înnobilări a omului şi este, de aceea, de salutat.

Siegfried Bernhardt 

 

înapoi la „Gânduri despre Mesajul Graalului”

înapoi, sus